Зарахування за обраною програмою навчання відбувається на підставі поданої заяви та наданого пакету документів (перелік документів визначається для конкретної програми окремо).

Для програм здобуття другої вищої освіти (вступ на ступінь бакалавра та магістра) передбачено проходження конкурсного відбору на підставі вступних випробувань. Після конкурсу  видається наказ про зарахування.

Для програм професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації (стажування), курсового навчання зарахування відбувається після видання наказу на підставі поданої заяви (без конкурсного відбору).

Після видання наказу про зарахування укладається договір на надання освітніх послуг, в якому зазначаються основні умови проходження програми навчання (термін навчання, обсяг освітніх послуг, вартість).