Перелік програм курсової підготовки

Менеджмент в готельному і ресторанному бізнесі

Опис курсу

Мета навчання:

Метою професійної перепідготовки є отримання слухачами додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для виконання нового виду професійної діяльності в сфері управління в готельному і ресторанному бізнесі.

 

Категорія слухачів: керівники готелів, адміністратори, керуючі організаціями харчування, фахівці будь-якого профілю (що не мають підготовки в сфері менеджменту в готельному і ресторанному бізнесі), які бажають отримати нову професію і диплом, що дає право на ведення нового виду професійної діяльності.

 

Програма курсу:

- Основи менеджменту

- Методи прийняття управлінських рішень

- Основи раціонального харчування

- Управління людськими ресурсами

- Психологія і стандарти гостинності в діловому спілкуванні

- Маркетинг готельних і ресторанних заходів

- Економіка готельних і ресторанних заходів

- Організація готельного бізнесу

- Організація і управління на підприємствах громадського харчування

- Нормативно-правове забезпечення в сфері послуг


Мовні курси:

Англійська та польська мови

Ділова англійська мова

Українська мова ділового спілкування

Бізнес-спілкування (курс англійською мовою)

Курси для самоосвіти та професійного розвитку

Основи підприємницької діяльності

Правовий всеобуч «Як відкрити власну справу»

Основи туризму

Основи публічного управління

Основи проектного менеджменту

Успішне ведення переговорів

Ділове спілкування: професійна етика та етикет

Тайм-менеджмент

PR та реклама

 

Психологія та стосунки

Курси з загальної психології

Міжособистісна взаємодія і стосунки у діловій сфері

Вербальні та невербальні засоби спілкування в колективі

Подолання стресових та кризових ситуацій

Курси вдосконалення рівня психодіагностики

Курси медико-психологічного спрямування

Курси освоєння практичних навичок з психотерапії та психокорекції