ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ:

- оплата наданих послуг здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування. Підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ:

Отримувач платежу: ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»
Розрахунковий рахунок отримувача: 26000050700795
Код отримувача: 32495593
Назва установу банку: КБ Приватбанк
МФО банку: 305299
П.І.Б. платника: вказати П.І.Б. (повністю) особи, яка отримуватиме освітню послугу
Вид платежу: оплата за додаткові освітні послуги

У разі укладеного договору зазначається його номер (№__) та дата (від __/__/__ р.)