Наш принцип - ТРИКУТНИК ЗНАНЬ: освіта - наука - інновації !


Наша мета - НАВЧИТИ досягти практичної реалізації здобутих знань і

ДАТИ вміння для роботи !


Наш девіз - ОБИРАЙ СВІЙ ШЛЯХ ЧЕРЕЗ ОСВІТУ ДО УСПІХУ !


Вітаємо ВАС на нашому сайті!

Інститут післядипломної освіти та професійної підготовки Дніпровського гуманітарного університету створено для зручності слухачів, які бажають отримувати знання максимально зручно, оперативно з використанням інноваційних технологій навчання.

Запрошуємо скористатися нагодою ознайомитися з інформацією про освітні проекти, навчальні програми та діяльність нашого навчального закладу.

Кожен з вас, незалежно від віку, може обрати цікаву, а головне корисну програму навчання, що забезпечить отримання вами знань та здобуття вмінь і компетенцій для певного освітнього рівня та подальшого професійного розвитку в умовах конкурентного середовища. Пропонуючи короткотермінове і довготермінове навчання, Інститут має на меті підготувати висококваліфікованих фахівців для різних сфер суспільного життя.

Інститут також забезпечує одержання нової кваліфікації, нової спеціальності та професії на основі здобутого раніше рівня освітньої та професійної підготовки і набутого практичного досвіду. На сьогодні Інститут післядипломної освіти та професійної підготовки здійснює перепідготовку за спеціальностями: «Право», «Психологія», «Туризм».

Гарантом якості навчального процесу та високого рівня фахової підготовки в Інституті є високопрофесійні науково-педагогічні працівники, тьютори, інші висококваліфіковані працівники з великим досвідом практичної роботи. Підготовка фахівців високого рівня супроводжується постійною актуалізацією навчальних планів із урахуванням потреб життя і розвитку науки, запровадженням інтерактивних технологій у навчальному процесі, а також інтеграцією освіти із практичною діяльністю.